Založ si blog

Pravda a spravodlivosť kapitalistickej spoločnosti

PRAVDA A SPRASVODLIVOSŤ KAPITALISTICKEJ

                                      SPOLOČNOSTI.

 

Hovorí sa: „Lož má krátke nohy, ďaleko nezájde“, ale dnes, občan s pravdou ani toľko !!!  Lož veľkou mierou, vyhráva nad pravdou a spravodlivosťou. Lebo spravodlivosti sa v súčasnosti nedá dovolať. Ani na lampárni, ako sa kedysi za socializmu hovorilo. Aj tá bola asi podvodníkmi sprivatizovaná. Mnohí, nezáležiac na úrade, funkcií, lož, podvod, trestnú činnosť, i hlúposť v riadení spoločnosti zaregistrujú, ale nič pre nápravu nepodniknú. Aj trestnú činnosť, často uzatvoria zamietnutím, akoby sa vôbec nič nestalo. Žiaľ, myslím si, že sa to čiastočne dotýka aj médií, ktoré sa „považujú za svedomie národa“. Zradné je také svedomie k občanom, ťažko sa s ním žije, keď nedokáže nič racionálneho pre nápravu urobiť.

Cieľom a zámerom všetkého o čom v podstate píšem, je vyvolať diskusiu k popisovaným problémom, a tak prispieť k serióznejšiemu riešeniu zásadných problémov spoločnosti. Počnúc riadením obce, štátnych úradov, odstránenie korupcie, podvodov, trestnej činnosti, a zabezpečenie zodpovednosti, čestnosti atď…, ktoré sa nedajú odstrániť bez organizačných zmien, zákonných opatrení,  serióznej kontrolnej činnosti všetkých inštitúcií, občianskych združení, či právnických subjektov atď., s vyžadovaním zodpovednosti za odvedenú prácu.

Veľmi správne o demokracií uvádza H. Fábry, v (i)Pravde asi zo dňa 17.12.2015, vyslovujúc názor dotýkajúci sa samosprávy. Hovorí: „zastupiteľstva sú u nás volené demokratický, ale na základe nie veľmi dobrého zákona. Demokratické voľby a procesy nie sú to isté! Čo necháme schátrať, aj schátra“, doplňujem, potom zbúra, ako u nás chránená kultúrna pamiatka, napriek kompletnému materiálnemu zabezpečeniu k oprave strechy. Má pravdu, a ešte akú!!! „Možno“, ani netuší celý rozmer tejto pravdy. Dodávam, že ani zákon o obci nie je o nič lepší. Nezabezpečuje demokratické postupy v riadení. Preto, často samospráva robí hlúposti, podvody, korupciu i trestnú činnosť, ktoré žiadnym predstaviteľom zdá sa neprekáža. Aj keď sa o tom píše, nikto v tomto smere nerobí žiadne účinné opatrenia !!! Ani orgány činné v trestnom konaní!!!

Na druhej strane, iba nadávať, bez zváženia  okolnosti za ktorých sa jednotlivé  udalosti odohrali, resp. odohrávajú, nepovažujem za správne ani objektívne. Naviac, ak lepšie riešenie, za daných okolnosti ani nie je. Nadávať do birmovaných komunistov, komunistov, starších ľudí považovať za hlupákov, ironicky ich zosmiešňovať za demokratov, ako za Mečiara, pred voľbami, i po nich, je bezvýznamným vylievaním si žlče. Za správnejšie považujem informácie o konkrétnej činnosti toho ktorého úradu, od obce až po p. Prezidenta so žiadosťou o nápravu. Ak k voľbám vypadlo z 18  – 5 strán, ako píše p. Luteran v jednom zo svojich blogov, je pre zlepšenie života ľudí, nepodstatné. Burcovať ich aby sa vzopreli, bez žiadneho, alebo možného ale seriózneho návrhu, bez konkrétnych znalosti zlého riadenia, hospodárenia s financiami a majetkom, je písaním o ničom. Zoberme si príklad z podávaných správ, diskusií, i blogov internetovej Pravdy. Už niekoľko rokov (asi 10 a možno aj viac) sa píše i diskutuje, a výsledok na politiku – žiadny. Ďalej sa iba vylieva žlč na toho či onoho politika, funkcionára, malého, či veľkého. Myslím, že takýmto spôsobom, aj ďalej to bude bez výsledku. Urobiť novú nežnú revolúciu, bez následného zlepšenia životnej úrovne, života ľudí, organizácie správy vecí verejných, nemá význam. Preto hľadajme iné, účinnejšie riešenia, ako hlúpe nadávanie, rozširovanie zlosti, revolúciu, či „majdan po vzore Ukrajiny“, tak, aby sme sa nedostali do ešte horšej kaše akú máme, prípadne sa nedali ešte  viac zotročiť, ako vypovedá súčasnosť, ale ani „vytvoriť zo Slovenská ostrú strelnicu“. Ľahko sa dá čokoľvek pokaziť, ale ťažko sa napráva, obzvlášť v spoločnosti, naviac pri zlej politike, zlej organizačnej štruktúre, nereálnych, a neserióznych požiadavkách jednotlivých skupín, neobjektívnej kritiky neziskovými organizácií a pod.. To potvrdzuje, i 27 ročná história  „budovania kapitalizmu“.

Najhoršie na tom v tejto našej demokracií je, že „každý“ hlas občana zaniká kdesi, v zlej riadiacej a organizačnej práci jednotlivých úradov. Počnúc obcou, a končiac prezidentskou kanceláriou, cez úrad vlády, parlament, niektoré ministerstva i NKÚ (Písomnosti). „Každý“ hľadá kľučky zbavenia sa povinnosti, prostredníctvom výpovede hriešnika, i jednotlivých zákonných ustanovení, ináč §, aby sa podvod, trestná činnosť nešetrila, ani nevyšetrila, a tak zostala nepotrestaná, čo má vplyv na ľudí, ekonomiku i rozvoj. Nezáležiac na tom, že svojou nečinnosťou porušuje zákon, na základe ktorého sám môže byť trestne stíhaný. Keďže ruka, ruku umýva (polícia prokuratúra, ministerstva), k takému počinu predpokladám zväčša ani nedôjde. A tak sa  môžeme pristaviť, pri otázke zodpovednosti za vlastnú činnosť, i podriadených, rešpektovaní nadriadených a zákonných ustanovení. Či tie k demokracií nepatria???  Otázkou teda je,  kto túto spoločnosť riadi? Zvlášť, ak úrady, či zodpovedné inštitúcie, vedúci pracovníci, nedokážu svojou riadiacou a organizačnou  prácou, zabezpečiť dodržiavanie zákonov, zodpovednosť vedúcich pracovníkov, ich podriadených, a tak zabezpečiť kvalitne a čestne odvedenú prácu? Hádam nie mafia, infiltrovaná do politických strán?! Alebo ich prostredníctvom? Či samotnými funkcionármi, členmi strán – následne vedúcimi štátnych a samosprávnych úradov, zvlášť volených zástupcov?!

Zdá sa, že pravda, čestnosť, v dnešnom svete, v riadiacej práci úradov a ich pracovníkov, je zväčša neznámym pojmom. A nikto to ani nevyžaduje. Či áno??? Ak áno, prečo je toľko nezrovnalosti a sťažnosti občanov, protestov, a to sa domnievam predstavuje iba vrchol špičky ľadovca, to, čo prostredníctvom tých zodpovednejších, a záujmom médií vyplávalo na povrch. Čo ostatné? Možno, zaujímavé by boli výsledky kontrolnej činnosti všetkých úradov, pracovísk, politických strán a právnických osôb, i mimovládok, atď., na serióznom a pravdivom základe, s povinnosťou podať trestné oznámenie a pod. (to by bolo srandy!). Ale to, sa môže konať iba vtedy, ak je záujem kontrolnú činnosť seriózne robiť,  trestné oznámenie podať, a na základe toho, o to viac, a s väčším záujmom, trestnú činnosť šetriť tak, aby to nemuseli riešiť ústavní činitelia. Ak sa (preukázateľná) trestná činnosť, dostáva až do rúk ústavným činiteľov na riešenie, a od nich spätne na nižšie orgány, a aj tak sa to nevybaví v súlade so zákonom (nevyšetrí), samo o sebe hovorí o  nezodpovednej práci konkrétnych orgánov i GP, naviac neodbornej, a podvodnej (dokumentácia). Aj taká býva skúsenosť s našimi orgánmi, pri riešení jednoznačne dokázateľnej trestnej činnosti, podobne o zlom, ekonomický nehospodárnom nakladaní  s financiami a majetkom. O trestnej činnosti pracovníkov orgánov, z toho vyplývajúcej ani nehovoriac. A kontrolná činnosť? Áno aj tá sa robí, akože, lebo máloktorá, nehospodárne, podvodné  konanie aj odhalí a pre občanov aj zverejní. Občanom, pri takomto riadení obcí a spoločnosti, zostávajú iba oči pre plač, a voľby

s nádejou väčšieho občianskeho rešpektu. Toho sa však pri zlom systéme, nezodpovednej práci funkcionárov, nikdy, naozaj asi nikdy, nedočkáme!!!

Možno sa mnohí pamätajú, ako pred rokmi, či desaťročiami,  sa pri návrhoch zdôvodňovali vysoké platy orgánov činných v trestnom konaní. Vraj, aby neboli úplatní, odolali vplyvom mafií a korupcií. Vopred sa zohľadnila ich čestnosť vo výkone služby spoločnosti, dokonca v najzákladnejšom dokumente – Ústave. Aký je výsledok ich vysokých platov  dnes? Čestnosť, pravda, ktorá by ich pričinením, a hlavne v ich rezorte, mala byť výkladnou skriňou spoločnosti, poniektorí diskutéri na stránkach internetovej pravdy, nazývajú právnou žumpou. Horšia je skutočnosť, že majú aj pravdu (dokumentácia, i signál JPP). A dôvera občanov v tieto orgány?  Je asi najhoršia zo všetkých inštitúcií či úradov (viď. prieskumy).  Niečo podobné je to aj so svedomím národa – ako sa zvykne  hovoriť „médiálnej obcí“.

O podobných otázkach, som písal vo svojom blogu, pod názvom: „Demokracia“ hlúposti, podvodov, korupcie, trestnej činnosti, na úkor pravdy, spravodlivosti a zdravého rozumu. Obšírnejšie s konštatovaním na základe písomnosti. Predpokladal som, že to bude zverejnené hneď (11.2015), so všetkým čo k tomu patrí. Mýlil som sa. Chýba bola v zlom zaslaní. Napriek tomu, otázkou je, či také zlé zaslanie na adresu Pravdy, je dôležitejšie, resp. nadradené spravodlivosti, pravde, čestnosti, zásadovosti, objektívnosti …??? Predpokladám, že pre spoločnosť nie je podstatný rozsah, ale obsah. Myslím si aj to, že ak chceme riešiť, a „odstrániť“ korupciu, podvody, trestnú činnosť, málo by byť povinnosťou každého, hlavne médií (všetkých), takéto doložené materiály zverejniť, nezáležiac na chybe, či rozsahu. Zodpovednosť za text je predsa na autorovi, a nikom inom, a to, čo je napísané sa zväčša dá aj overiť, prípadne aj nafotiť, resp. natočiť. Ale, to by niekto, musel mať v prvom rade o také skutočnosti záujem. Čo, „by mohlo“ pomôcť k odhaľovaniu trestnej činnosti, hlúposti, a hlavne k zlepšeniu riadiacej a organizačnej práce, nezáležiac na úrade  či osobe, a tak byť prospešný pravde, spravodlivosti, a hlavne občanom tejto spoločnosti.

Aké jednoduché, je kričať z tribúny hlásateľmi, alebo  spod nej davom, preč s Ficom, on odišiel a čo sa zmenilo??? Otázkou je, čo sa zmenilo i ďalšími zmenami funkcionárov, prípadne i budúcimi zmení na podnet ulice?  Čo sa zmení hoci aj voľbou ??? NIČ !!!   Ani sa nič zmeniť nemôže. Akokoľvek sa zneužíva dvojnásobná vražda mladých ľudí, toto nie je cesta k zlepšeniu života radového občana, tej väčšiny. Je to iba protest, občianske vyjadrenie a nič viac!  Ak sa nič nemení, ani nezmení, taký protest s cieľom kvalitatívnej zmeny spoločnosti k lepšiemu, možno považovať za absolútnu  hlúposť!! A to hovorí za všetko, o tej protestujúcej menšine spoločnosti. Zmenilo by sa v tom prípade,  ak by naši investigatívci, ako sa hovorí, išli z kolka na kolok, t.j. od základu, a pravdivo, preto som im zaslal na vedomie list (médiám), ktorý bol zaslaný takmer všetkým ústavným činiteľom. Také niečo, som svojou písomnou aktivitou chcel dosiahnuť, chcel, ale nedosiahol, ani konkrétnosťami, nakoniec som sa obrátil na blogovanie, ktoré taktiež nič horibilného nedonesie. Či?

Keby tí naši investigatívci, s neziskovkami, opozíciou, i novými organizačnými skupinami, nehľadali iba senzácie, špinu na iných, a pritom neboli  sami zašpinení. Často špinia spoločnosť nepravdivými informáciami, s cieľom ohúrenia ľudí pre dosiahnutie vlastného cieľa. Tým cieľom je plnšie koryto. Ak by hľadali pravdu, spravodlivosť, čestnosť, prostredníctvom zlepšenia štruktúry úradov, organizácie práce, zodpovednosti, kontroly, dodržiavania zákonnosti, poslúžili by spoločnosti, radovým občanom, oveľa, oveľa viac !!! Ale to im asi nevonia! !!! „ Vyprázdnili by si sami koryta“ skôr ,ako by sa dostali k moci!!! A to nevonia ani jednej skupine, koalícii, opozícií, mimovládkam, organizátorom za slušné Slovensko, ako i ďalším novo vzniknutým aktivitám a aktivistom!!!

 

Michal Maťaš

 

 

„ Demokracia“ na spôsob hry SLEPEJ BABY

16.09.2018

Najprv vysvetlenie k samotnému názvu. Je to detská hra, pri ktorej sa zaviažu jednému z mnohých hráčov očí, a ten sa snaží niekoho z kruhu „stojacich“ a uhýbajúcich chytiť. Tí starší, viac »

Neznalosť, nezáujem, podvod, či hlúposť?

12.08.2018

Neznalosť, nezáujem, podvod, či hlúposť? V predchádzajúcom blogu, nezverejneného článku v obecných novinách, som popisoval pitnú vodu z odborného hľadiska podľa kategorizácie vôd odbornej viac »

Nemeňme záprah (politikov), ale voz (štruktúra) s nákladom (pravidla, zákony, smernice, pokyny, kontrola, zodpovednosť a pod. )

10.06.2018

Nemeňme záprah (politikov), ale voz (štruktúra) s nákladom (pravidla, zákony, smernice, pokyny, kontrola, zodpovednosť a pod.) Takmer vo všetkých svojich (pár) blogoch, negatívne hodnotím viac »

matúš vallo

Vallo: O závažných zmenách územného plánu sa nerokuje pred voľbami

21.09.2018 11:30

Vallo poukázal i na to, že materiálu o zmenách a doplnkoch územného plánu nesmie chýbať analytický materiál.

koľajnice, železnica, trať

Železničiarov trápia zvýšené krádeže súčastí trakčného vedenia

21.09.2018 11:23

Železnice Slovenskej republiky v uplynulých dňoch zaznamenali na strednom a severnom Slovensku zvýšený výskyt krádeží súčastí trakčného vedenia.

Muž, zásielka, dokumenty, obálka, balík

Poslancom boli doručené kontaminované zásielky s dráždivou látkou

21.09.2018 10:53, aktualizované: 11:10

Chemický rozbor látky zatiaľ nie je známy.

tunel Bôrik

Časť diaľnice pod Tatrami vrátane tunela Bôrik cez víkend zatvoria

21.09.2018 10:48

Od piatka 23. h až do nedele 17. h v oboch smeroch uzatvoria diaľnicu D1 Mengusovce - Jánovce.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 9
Celková čítanosť: 9938x
Priemerná čítanosť článkov: 1104x

Autor blogu

Kategórie